Dear You Art Project

Mail Art + Pen Friends = Dear You Art Project

Dear You Workshop Leader

The Monkeys and their epic stories

2017, 5 years old, 6 years old, Australia, Collective Art, Dear You Art Workshops, Dear You Workshop Leader, FinlandArlene TuckerComment

The Monkeys did an amazing job working together to create their stories! They thought about the characters in the story, what the main idea of the story would be about, and then how the story would begin, progress, and then end.

Another great part of this Inspiring Stories project is that we first looked at the artworks from our friends in Australia to gain inspiration. So you could say, K/1HT had a helping hand and was an important part of this creative process! We inspire each other!

Thank you K/1HT for being such great friends to us! We love your artworks and hope you like ours as well!  Wishing you a great 2018!!

With love,
Arlene & The Monkeys

The Monkeys from Your School in Espoo, Finland are making and sharing art with K/1HT class from Bulli Public School in Bulli, Australia. All artists are 5-6 years old.

IMG_3513.JPG

These are pictures The Monkeys drew as they listened to the story, The War of the Animals.

Friendship grows between the artists in UK and China!

2017, 8 years olds, 9 years old, China, Dear You Art Workshops, Dear You Workshop Leader, United KingdomArlene Tucker5 Comments
IMG_0138.JPG

The children at Sneinton Church of England Primary School have once again had a fantastic time completing their next piece of artwork for the Dear You Art Project. It all started with great excitement by opening the envelope containing artwork from our partner school. The children were fascinated by the self portraits, as well as the questions they had sent in Chinese writing. All of the pupils commented on how beautiful this writing was, and how it was like an art form in itself, which led perfectly onto the next project, where the focus was font and text. 

To simulate discussion about different fonts and text types, we used a powerpoint created by Heather to discuss the varying fonts we have in our classroom and how each of them made me feel. It was very interesting to hear the children's views on how one font may suggest somebody was scared, and another one may imply that somebody is very serious and possibly earns lots of money! They were fascinated by how a font can tell you so much about the artist and their message! 

As a class, we then talked about how we use questions in everyday life to find out information about people's lives and interests. Each child came up with a question to ask their partner student, and then thought about how they were going to present it. We talked about using different sized letters, stencils, different textures, as well as a variety of fonts. We then created a piece of artwork by drawing the questions using lots of different fonts! The children were concentrating so well and they really enjoyed trying a new art form. We hope you enjoy our artwork! 

Sincerely,
Alice Wilby

The artists in Class 4 (8-9 year olds) at Sneinton C of E St Stephens Primary School in Nottingham, England are making and sharing art with Grade 3 (9-10 year olds) at Taizhou Pheonix Primary School in Jiangsu, China.

I am unique!

2017, 8 years olds, 9 years old, Dear You Art Workshops, Dear You Workshop Leader, China, United KingdomArlene TuckerComment
Heather Connelly, local artist to Nottingham and Dear You workshop leader, introduces to Class 4 where there new friends abroad live. In China!

Heather Connelly, local artist to Nottingham and Dear You workshop leader, introduces to Class 4 where there new friends abroad live. In China!

Class 4 had a fantastic art workshop thinking all about the topic of what makes them unique and how we are all different. After having completed some homework beforehand about their families, appearance, DNA, likes and dislikes, travel and heritage, the children were ready to explore their ideas in art. Heather showed us some fantastic images of how celebrated artists have created pieces focused on the differences in the human body and the idea of a map to represent uniqueness. The children then discussed how they were all different and how this diversity can be represented in artwork. The children loved comparing their fingerprints, as well as talking about their different heritages and how this influences their daily lives. 

After discussing the ways in which uniqueness and the idea of 'self' could be represented in art, the children then started practising their own ideas. Many children created a pencil drawing of the lines of their hands and their fingerprint. The patterns created on paper were brilliant! One of the children commented, "My fingerprint is completely different from my friend's. That means I'm unique. That's pretty amazing!" I hope it is clear that this uniqueness is expressed in the children's fantastic artwork. 

During this practice stage, many children were fascinated with how lines and simple patterns could be so effective in artwork. They soon realised that art is not a perfect picture with recognisable objects; it could instead be a representation of themselves through basic lines, swirls and strokes of their pencils. The children then used carbon paper to transfer their drawings, which created an interesting texture on the paper. Some pupils loved using the carbon ink to create more texture, which represented their own characteristics! 

Having looked at all of the pieces of artwork, I think it is apparent that Class 4 are a very talented and unique group of children! No piece of artwork is the same, and the little slips of paper tell the story of the artistic process for each child. 

We are all very excited to receive the artwork from our partner school and to complete our next piece of art! 

Many thanks, 
Alice Wilby

The artists in Class 4 (8-9 year olds) at Sneinton C of E St Stephens Primary School in Nottingham, England are making and sharing art with Grade 3 (9-10 year olds) at Taizhou Pheonix Primary School in Jiangsu, China.

Dear You: A Live Act at Ilmifestivaali

2017, 6 years old, Dear You Art Workshops, Dear You Workshop Leader, Events, Finland, HelsinkiArlene TuckerComment
ILMI-FEST-baner.jpg

(English below)

Pe 13.10. klo 9.30–11.30 työpaja esikoululaisille ja koululaisille
La 14.10. klo 12–16, avoin nonstop-työpaja
Su 15.10. klo 14–15 performanssi, avoin kaikille 

Vapaa pääsy! 

Kuvitellut tilat heräävät eloon Dear You –ryhmän A Live Act – työpajassa. Työpajassa tutkitaan ja toteutetaan unelmien maailmoita installaation ja performanssin keinoin. 

Lauantaina perheille avoimissa työpajoissa tutkimme multimediatekniikoita sekä veistoksellisia muotoja ja teemme niistä osallistavan installaation. 

Sunnuntaina on kaikille avoin tanssiperformanssi teatteritilassa, jonka osallistujat ovat itse luoneet. 

Jakaa sinun unelmasi! Paina tässä lisää infoa.

Kenelle: Yli 3-vuotiaille, koululaisille ja perheille
Kielet: suomi, englanti, venäjä 
Työpajojen ohjaajat: Arlene Tucker, Anastasia Artemeva
Sunnuntain performanssi: Arlene Tucker, Anastasia Artemeva sekä tanssitaitelija Vera Lapitskaya ja muusikko Mayim Alpert. 

Kutsu yhteisen installaation tekemiseen löytyy Teatteri ILMI Ö:n kotisivuilta: https://www.teatteri-ilmio.fi/tapahtuma/ilmifestivaali/ 

Taiteiljat: 
Anastasia Artemeva on Venäjällä syntynyt, Irlannissa kasvanut, nykyään Helsingissä toimiva visuaali- ja yhteistötaiteilija. Hänen teoksensa muototutuvat monivaiheisissa prosesseissa ammentaen inspiraatiota installaatiotaiteesta, taidekasvatuksesta ja ihmisoikeustutkimuksista. Temaattisia lähteitä ovat sosiaalisten normit ja hyväksytyt totuudet, yhteiskunnallisen läpinäkyvyyden ja eksklusiivisuuden kyseenalaistaminen sekä niihin vaikuttavat sosio-poliittiset, kulttuurilliset ja henkilökohtaiset rajoitteet sekä kommunikaatiokeinot. 

Arlene Tucker on taiwanilais-amerikkalainen taiteilja ja kasvattaja, jonka alaa ovat interaktiiviset installaatiot ja arjen värittäminen leikillä taiteen keinoin. Inspiroituneena kielitieteistä, eläimistä ja luonnosta hän löytää tapoja yhdistellä ja etsiä merkityksiä jaetuista ympäristöistämme. Usein hänen teoksensa rakentavat tiloja dialogin avaamiselle ja julkistamiselle, kannustaen näin tulkintoja ja yllätyksiä kukoistamaan. Arlene loi Dear Youn vuonna 2013, jotta koululaiset, koulut ja taiteilijat ympäri maailman voisivat kerääntyä yhteen taidekirjeenvaihdon kautta. Hän on esittänyt töitään taiteilijana ja taidekasvattajana Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. 

Vera Lapitskaya on Helsingissä toimiva tanssitaitelija ja kasvattaja. Vuodesta 2009 alkaen hän on sekä työskennellyt itsenäisenä sooloartistina että tehnyt yhteistyötä muiden taiteiljoiden kanssa, niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Hän lähestyy taidetta monialaisesta näkökulmasta, joka suo tanssille tilaa kohdata musiikin, maalaustaiteen, runouden ja kaikki muut taiteenmuodot. Opetuksessaan hän suhtautuu ihmiskehoon inspiraation lähteenä ja rohkaisee oppilaitaan, ikään katsomatta, ilmaisemaan itseään liikkeellä sekä löytämään oman kehonkielensä. 

Mayim Alpert on muusikko, säveltäjä, soitinrakentaja ja äänisuunnittelija, varttunut Arkansasissa ja kotiutunut Helsinkiin. Vuosia hän on rakentanut kitaroita jms., soittanut bändeissä, ja tehnyt musiikkia teattereille ja kaikenlaisiin tapahtumiin.

+++++

Friday, 13.10. 9.30–11.30 workshop with school children
Saturday, 14.10. 12–16, open non-stop workshop
Sunday, 15.10. 14–15 performance, open to the public

Free entrance!

Imagined spaces come creatively alive in Dear You’s A Live Act for Ilmi Festival. We will explore and realize our dream worlds through installation and performance. In the workshop open for families we will explore multimedia techniques and sculptural forms to build the set for the participatory installation. On Sunday, there will be a dance performance in the theatre space created by you!

Share your dream! Click here for more info.

For: children over 3 years old, school children and families
Language: Finnish, English, Russian
Workshop facilitators: Arlene Tucker, Anastasia Artemeva
Sunday performance: Arlene Tucker, Anastasia Artemeva with dance artist Vera Lapitskaya and musician Mayim Alpert

For more information about the festival: https://www.teatteri-ilmio.fi/tapahtuma/ilmifestivaali/ 

Artists:
Anastasia Artemeva is a visual and relational artist, born in Russia, raised in Ireland, and currently based in Helsinki, Finland. Her work is developed through a process-oriented artistic practice, drawn from installation art, art education, and research in human rights. Conceptually, it draws from the codes of social norms and accepted truths, questioning transparency and exclusivity affected by socio–political, cultural and personal restrictions and means of communication.

Arlene Tucker, is a Taiwanese and American interactive installation artist and educator interested in adding play elements to daily life through her art. Inspired by translation studies, animals and nature, she finds ways to connect and make meaning in our shared environments. Often her artworks create spaces for dialogue to be opened and to be divulged, making way for interpretations and surprises to flourish. Arlene created Dear You in 2013 as a means for school children, schools, and artists from all over the world to come together through mail art exchange. Over her career she has presented her work as an artist and art educator in Europe, North America, and Asia.

Vera Lapitskaya is a dance artists and educator based in Helsinki. Since 2009, she’s been working as an independent solo performer and in collaborations with other artists in Finland and internationally. In her artistic work she is looking for a multidisciplinary approach which gives space for dance to meet music, paintings, poetry and other art forms. In her teaching she approaches human body as a source of inspiration and encourages students, regardless age, to express themselves through physical movement and to find their own body language.

Mayim Alpert is a musician, composer, luthier and sound designer, raised in Arkansas and based in Helsinki. For many years he has been building guitars etc., playing in bands, and making music for theatre and many kinds of happenings.

Have a seat in our home!

2017, 6 years old, Dear You Art Workshops, Dear You Workshop Leader, Finland, Pre-School, United Arab EmiratesArlene TuckerComment

All the Monkeys were very eager to share what their homes are like. What a welcoming bunch of artists! We described what our homes look like, what kind of textures we can find there, even what kind of smells would be cooking in the kitchen. We got us really inspired was thinking about what part of our home is the most comforting. Using pop-up techniques, collage, and drawing we recreated our favorite part of our home!

Ka: This is my panda lying down on the sofa. The curtains and windows are here. There are two doors at my house. The house is white.
Ol: THis is my teddy bear. I have a sofa, door, and my house is brown.
Aa: I have a tv and a painting on the wall.
No: There is dust in my home. There are chairs and tables.
Cs: I have a couch and my dad and brother are at home. I see the table, bedroom, and my toys.
Iu: I have a table and my dolls, my computer, my toy cat, my pencils, sofa and chair, and fish.
Er: My couch, carpet, and door.
Ak: I have lamps, carpet, sofa and a teddy bear.
Lu: I see the sky and the tv and chairs.

We hope our friends in Dubai like our artwork and welcome to Finland!

With love,
The Monkeys, Arlene, Ben, and Atefeh

The 6 year old Monkeys from Your School in Espoo, Finland are making and sharing with the 4-6 year olds in KG2D from Collegiate American School in Dubai, U.A.E. 

The Tigers make their way to Mexico!

2016, 4 years old, 5 years old, Dear You Art Workshops, Dear You Workshop Leader, Finland, MexicoArlene TuckerComment

I was so very impressed with how imaginative the Tigers were!  Some even made a three-dimensional boat to travel to their friends in Mexico!  Before getting started on the artworks we first had a good conversation about what vehicles were and how different vehicles travel.  The Tigers then decided to try to make some that fly, float, and go underwater!

The Tigers collected ice cream wrappers and candy wrappers from a recent birthday party to use for the collage. Have you ever had Penguin ice cream?

Thank you!

With love,
Arlene & The Tigers

The Tigers from Your School in Espoo, Finland are making and sharing art with Nursery A from Colegio San Patricio Cumbres in Monterrey, Mexico.  Both groups of artists are 4 years old.

Our connected world!

Our connected world!

K1 makes creative connections!

2016, 4 years old, 5 years old, Dear You Art Workshops, Dear You Workshop Leader, Finland, MexicoArlene TuckerComment

We have been getting to know ourselves and the world through making art.  Now let's put all the pieces together and make a collective piece of art which shows different ways to get to our friends in Mexico!

As we were using recycled materials, the artists realized that this was also a sensorial experience! They smelled the empty coffee bags and thought that this could help with the travels :).  Some K1ers said that Mommy likes to drink coffee.

Submarines, flying helicopters, jets, and more!

Thank you!

Our best,
K1 and Arlene Tucker

The 4-5 year olds in K1 at International School of Helsinki in Helsinki, Finland are making and sharing art with the 4-5 year olds in K2B class from San Patricio Colegio in Monterrey, Mexico.

Here's a panoramic view of K1's world!

Here's a panoramic view of K1's world!

Abstract styles from Nottingham!!

2016, 5 years old, 6 years old, Dear You Workshop Leader, Dear You Art Workshops, Mexico, United KingdomArlene TuckerComment

We looked at pics on the internet of under the sea. The children were keen on making a list of all the animals that live under the sea.

Here are some snippets of conversations....

I think it's nice and warm
It might be dark and a bit scary
I like it in the dark... you can see awesome things under the sea
I think it's beautiful under the sea
I would like to look at all the animals under the sea
I like colouring it's fun because when you have finished you can play with it.
Spider fish
Electric Eel
Starfish
Swordfish
Seahorse
Elephant fish
Octopus
Hammerhead Shark
Stingray
Flying fish
Clownfish
John Dory
Puffer fish
Dolphin
Whale
Killer whale
Great white shark

Nina Evans

The 5 and 6 year olds in Class 1 from Sneinton C of E Primary School in Nottingham, UK are making and sharing art with the 5 and 6 year olds in Prepri C from Colegio San Patricio in Monterrey, Mexico.

Finnish Russian School shares with Russia!

2016, 8 years olds, 2nd Grade, Dear You Art Workshops, Dear You Workshop Leader, Finland, RussiaArlene TuckerComment

Today we had a workshop with SVK 2B class

Children were very interested in works they received from Russia. In our workshop kids drew home and things that relate to the topic. Boys were fast and did not want to engage with the scratching technique for too long, girls were more precise. I think they did very well and even talked about their works. So this is the result.

The photo where  pictures are  hanging on the wall is the one where we talk about the works we received. 

Kristina Laine

The artists from 2B at Suomalais-venäläinen koulu are making and sharing art with the artists from Кепа школу (Kepa School) in Karelia, Russia.

Flying homes on their way from Finland to Canada!

2016, 4th Grade, 9 years old, Dear You Art Workshops, Dear You Workshop Leader, Canada, FinlandArlene TuckerComment

Our homes are on their way to Canada!

Young artists from 4A in Viertolan Koulu, Vantaa, Finland, are a real team of independent thinkers! Each artist created their own, unique home for their character.  In some homes there were pets and flowers, a little bit like in the artists' own houses, while others were evidently created especially for Pockemons, horses and superheroes. Because of the small size of the paper, the secret houses look like postcards with a coded message. 

Some of the young artists, encouraged by their wonderful class teacher Kirsti, had prepared personal letters addressed to their new friends. This is already the second letter they have written to the artists in Ryerson Public School in Cambridge, Canada. It is very inspiring to see different ways of communication that we can use to connect with each other.

Anastasia Artemeva

The 4th graders from Viertolan Koulu in Vantaa, Finland are making and sharing art with the 4th graders from Ryerson Public School in Cambridge, Canada.

From Inside to Outside, the layers are exposed

2016, 6 years old, Dear You Art Workshops, Dear You Workshop Leader, Finland, MexicoArlene TuckerComment

The artistic boys at Espoon kuvataidekoulu (Espoo's Visual Arts School) had fun creating the inside and outside of their character's home using scratch art technique.

When everybody came into the studio, on the tables were their characters they had sculpted out of clay and then painted.  They were so happily surprised to see how their figures changed when fired in the oven!  These were the characters they invented for the first project, Lights, Camera, Action! and have been continued into the following project, Layers of Love.

After some discussion about their characters we moved on to where they live.  Everybody had a unique response.  We first created what their home looks like on the inside.  The colors they chose also help convey the feeling of the place.  The artists were a bit wary of painting over the oil pastel drawings, but once they understood how scratch art technique worked, they got very involved with drawing the outside of their home.

Each one is unique and tells their own story!  We hope our friends in Mexico like these artworks!

With love,
Arlene

The 6 year old artists from Espoon kuvataidekoulu in Espoo, Finland are making and sharing art with Prepri A, the group of 6 year old artists from San Patricio Colegio in Monterrey, Mexico.

The Layers of Love from Berlin!

2016, 4 years old, Dear You Art Workshops, Dear You Workshop Leader, Germany, Mexico, Pre-SchoolArlene TuckerComment

I am happy to send you some pictures of our scratch project and the amazing stories of our creative artists. Our kids were delighted to see the new colorful images coming out as they scratched using very different tools: plastic forks and knives and other sharp objects. Some of them depicted inside of the place where the character lived, others displayed the outside.

Here are some of our stories:
Basti: This is a house with a chimney and smoke comes out of the chimney, down there is grass and the sun is up in the sky. Here I have a door and two windows. And here is my bed. 

Raphael: This is a house. Out of the chimney comes a thick smoke. It has a door and windows. Near the house explodes an askumet. In the front of the house are large cobblestones.

Leyla: It's a man with a house, a letter box and a tent. The house is full of ghosts. The doors and windows are broken. In the left corner is a heart for the monster. 

Maya: It's a scratch tree. It has leaves and they have different colors. It was a cat who scratched it all about!

Linus: It's inside the place but it's not my place because my place is very far away.

Aya:  It's a house. A heart. It's my house. It's raining outside and snows sometimes.

Lyn: I was in my room and my sister was in her room. My father wanted to go to Aldi (supermarket) to shop and then there were two monsters next to the house. The monsters were nice and wanted to get married. The sun war shining and my sister looked out of the window and so did I . The girl monster had a necklace.

Tarja: This is inside the house. There is one circle inside it. There is an umbrella with a very long holder. Here is a 4, that's how old I am. 

I am sending the parcel out today, hope it arrives soon and safe. And our friends in Mexico like our pictures and stories a lot.

Best wishes,
Lusine

Lusine Boyajyan and her group of 4 year olds artists from Kita Felix and Friends in Berlin, Germany are making and sharing art with Angy Castillo and her  Kinder A group from Colegio San Patricio in Monterrey, Mexico.

VK 4A Lights, Camera, Action!

2016, 4th Grade, Dear You Art Workshops, Dear You Workshop Leader, Finland, CanadaArlene TuckerComment

Characters and superheroes from young artists in 4A class in Viertolan Koulu in Vantaa, Finland are on their way to Ryerson Public School in Cambridge, Canada! 

We used oil pastels and overhead projector sheets to create the stain glass effect. At the end of the workshop the kids handed me a bunch of letters that they had written to their new friends personally. It was wonderful to see that Dear You project continues outside of our 90 minutes sessions. Together we wrote the names of the young artists and names of their characters next to each other, so it will easier to match artworks from this and following projects as the Autumn session continues.

The pace and the structure of our meetings are always important to me. As we use English as the main language of communication, with the help of the class teacher translating to Finnish and other languages, the initial discussion and the explanation of the project at the beginning always takes some time. This is enjoyable time for everyone, to think and imagine together. 

Then I make sure everyone has their materials ready, and for the second half of the session, the young artists just work independently, at their own pace, asking question if needed. My favourite part is when we have 5 minutes left, and everyone brings their works to the table at the front of the class, to admire each others' creations before placing them in one big envelope. 

Looking forward to our next meeting!

Anastasia Artemeva

The 4th graders from Viertolan Koulu in Vantaa, Finland are making and sharing art with the 4th graders from Ryerson Public School in Cambridge, Canada.

Documenting our journey from Monterrey to the rest of the world!

2016, 4 years old, 5 years old, 6 years old, Dear You Workshop Leader, Mexico, TeachingArlene TuckerComment
Our artworks were shipped today!  I would like you to share with your students the whole experience so they can imagine what happens when you send an envelope to a far away land.  The project will also include "community workers".

Maria Elena Gonzalez, Preschool Principal at Colegio San Patricio in Monterrey, Mexico had the great idea to create a platform for her teachers to share the knowledge and extend the learning experience for their students.

The Nursery and Prep classes at Colegio San Patricio are making and sharing art with schools in Germany, UK, Finland, and Singapore.

The Monkeys and their new friends in Mexico

2016, 5 years old, 6 years old, Dear You Art Workshops, Dear You Workshop Leader, Finland, Mexico, Pre-SchoolArlene TuckerComment

Eyes wide open and with welcoming ears, the Monkeys were very excited to hear that their new Dear You friends are from Monterrey, Mexico! The 5 and 6 year olds from Your School and Colegio Bosques de las Cumbres will be making and sharing art!

The Monkeys had the great ideas to look in the geography book where Mexico was. They then figured out ALL the ways to get to our new friends from Finland. We could swim! Use a submarine! Fly a helicopter! Drive a boat!

After we had a good conversation about our favorite stories and the characters that live in the story we got to work! We first cut and organized our transparent silk paper and then collaged it onto sticky paper. This stickiness was at first a challenge, but the artists persevered and made beautiful artworks, as you can see!  We then tested our artworks against the light and then adding onto it with either more colored paper or markers.

The Monkeys like Butterfly, Ninja, Pokémon, Transformers, Chima Legos, Kung Fu Panda, Hedgehog stories. Do you recognize these stories? What stories do you like?

We can't wait to hear about your stories!

With love,
Arlene, Ben, Atefeh & The Monkeys

The 5-6 year old Monkeys from Your School in Espoo, Finland are making and sharing art with the 5-6 year olds from Colegio Bosques de las Cumbres in Monterrey, Mexico.

The Tigers tell it all!

2016, 4 years old, Dear You Workshop Leader, Dear You Art Workshops, Finland, Pre-School, MexicoArlene TuckerComment

The Tigers from Your School in Espoo, Finland are bubbling in their seats about their new friends in Nursery A from Colegio San Patricio Cumbres in Monterrey, Mexico.  Both groups of artists are 4 years old.

In the first project, Lights, Camera, Action!, we made artworks of a character from our favorite story. This is our introductory piece of art to getting to know each other.  The sun was also a tool to create our art with.  Good thing the sun was shining bright in Finland!

The stories liked were Goldilocks, Batman, Tree Monster, My Little Pony, Spiderman, Batman, Shark Story, Magical Fairy, Superman, Ten Little Monkeys Jumping on a Bed, and Ninja.  Do you like these stories too?  Which characters do you like from the story?

We can't wait to meet you!

With love,
Arlene, Toti, Zeynab and The Tigers

A beautiful place for your meal!

2016, 2nd Grade, Collective Art, Dear You Art Workshops, Dear You Workshop Leader, Iceland, USAArlene TuckerComment

Printmaking and putting it to use is not only fun, but so rewarding for everybody. In this case, the Texans' friend in Iceland will enjoy their food even more when looking at such lovely designs!

Kathleen Finan and her group of 2nd graders at Amy Parks Heath Elementary School in Heath, Texas are making and sharing with the 1st and 2nd graders at Grunnskóli Fjallabyggðar in Siglufjörður, Iceland.

Sounding our Little Forest "Pikku Metsa"

2016, 7 years old, 8 years olds, Canada, Dear You Workshop Leader, Dear You Art Workshops, Finland, RussiaArlene TuckerComment

Sounding our surrounding meeting went real well, thanks to classroom teachers Titta and Anne, who had taken their young artists for an explorative walk in a little forest literally called Little Forest "Pikku Metsa" beforehand. From the walk, the kids brought natural materials for making brushes, as well as many interesting sounds to paint. We chatted about the difference in soundscapes in the school and outside in nature, as well as about composing music, as we painted our songs.

A lot of time was deliberately left for reflection and performance of the scores. To get into the musical mood, Twinkle Twinkle Little Star was performed skillfully by both groups - in Finnish and in English languages.

In 1A we each described what we heard and how we decided to combine and express these sounds on paper. In 1B we sang, hummed, tapped and whistled our own and each other's paintings.

It was lovely to hear, a teacher noted, how now, after 3 meeting, the kids already started to respond to me in English (Viertola is a Finnish - speaking school, but I speak English to the kids). Nice to see how Dear You can be not only a way to make art and meet new friends, but to learn a language also. 

Anastasia Artemeva

Below are photos from Titta's 1A class:

Below are photos from Anne's 1B class:

The 1A artists at Viertolan Koulu in Vantaa, Finland are making and sharing art with the artists at Кепа школу (Kepa School) in Karelia, Russia. The 1B artists at Viertolan Koulu in Vantaa, Finland are making and sharing art with the artists at Sheppard Public School in Ontario, Canada.

Books open up so many questions!

2016, 4 years old, 5 years old, Dear You Art Workshops, Dear You Workshop Leader, Finland, Estonia, Pre-SchoolArlene TuckerComment

Last week we did the book workshop. The workshop was very intense.

I think it was a good experience for kids to think about the food.  Children had drawn their favorite foods and then the ingredients separately. I asked children many questions how food is made and where the ingredients for the food come from. Children had many questions and it was interesting to see how they are figuring out the food chain.

Kristina Laine

Kristina Laine and her 4-5 year old artists at Kalinka Päiväkoti in Helsinki, Finland are making and sharing art with Evelyn Müürsepp and her 5-7 year old artists in Mooste Preschool in Mooste, Estonia.

Magnifying our life!

2016, 4 years old, 5 years old, Dear You Art Workshops, Dear You Workshop Leader, Estonia, FinlandArlene TuckerComment

Hi,

Today we had a great pattern workshop. I had big magnifying glasses and apparently it was the most exiting thing. I instructed kids about the patterns, and they made things that they had seen through the magnifying glasses. For texture making we used simple color pencils so they are not that flashy. Kids were happy about the masks so I let them have it for a day.

Tomorrow I am going to collect them and send to Estonia.

Best,
Kristina

Kristina Laine and her 4-5 year old artists at Kalinka Päiväkoti in Helsinki, Finland are making and sharing art with Evelyn Müürsepp and her 4-5 year old artists in Mooste Preschool in Mooste, Estonia.