Dear You Art Project

Mail Art + Pen Friends = Dear You Art Project

Finland

Transposing friends in Kokkola from Bulli

2019, Australia, FinlandArlene TuckerComment
Nell’s transposition of Alisa.

Nell’s transposition of Alisa.

The students here at Bulli Public School were very excited to see pictures of their art buddies (or “pen pals” as they’ve been saying). They were amazed that a lot of the qualities that they wrote about themselves (friendly, creative, funny, brave, etc) where also qualities that their Finnish friends also mentioned. We’re all different but the same !

For Dear You Project 2 we began by discussing what we thought about the person portrayed in the picture, and what emotions that came to mind. Initially common traits were spoken about, like “funny, nice, cool, friendly”. I encouraged them to think deeper, and to analyse what that person might be like if they met them in person. This prompted better responses like “wonderful, shy, helpful, imaginative, compassionate”.

Next, based on the range of transposition methods outlined in the YouTube clip supplied, we chose to trace onto blank paper via back lighting provided by a window. I modelled how to do this, emphasising how important it was to sketch every line and shadow, and not simply draw the outline of the person’s face. After the sketching stage I encouraged them to write down the qualities that they observed from the transposed image, and to add colour via pencils and pastel crayons.

After finishing the artworks, I encouraged them to write a message to their Finnish friends, in an effort to get to know them better. We used google translator to write our questions in Finnish.

After reflecting on the finished artworks the students observed that the personality traits a person has are the same no matter if the image is a photo, or a sketch. Also students noted that the transposed sketch intensified the emotions or feelings that the picture showed. For example, if a person looked “kind” from observing the photograph, the person looked even more so in the sketch. An interesting revelation for them.

Regards,
Jeremy Gudze 

1/2G Classroom Teacher
Bulli Public School

DSC03587.JPG

The 2nd graders from Mäntykankaan koulun in Kokkola, Finland are making and sharing art with the 1st and 2nd graders from Bulli Public School in Bulli, Australia.

"The Early Bird Gets The Word"

2019, 2nd Grade, FinlandArlene TuckerComment
Hello! Here are we in Mäntykangas School in Kokkola, Finland 2a. We would like to tell about ourselves with 3 words. We will take some photos for you with mirrors on Friday. The weather is so awful today and I am afraid, it is raining for a long.... anyways, lots of love.
— Auli Palosaari
Curiosity, Bravery, Perseverance

Curiosity, Bravery, Perseverance

Hei!

Olemme tutustuneet vahvuuksiin, joita itsessämme tunnistamme ja löydämme. Oppilaat saivat valita kolme erilaista vahvuutta, joilla haluavat kertoa itsestään australiaisille ystävillemme. Luokassamme vieraili tiistaina myös suuri joukko australialaisia rehtoreita, joille esittelimme projektiamme. Käänsimme vahvuudet englanniksi ja liitimme kuviimme englanninkieliset tekstit. Luokassani on useita tehostettua tukea tarvitsevaa lasta, joten jo tämä edellä mainittu on ollut haastavaa ja vienyt tavattoman paljon aikaa. Emme ole vieläkään päässet ulos valokuvaamaan, koska mm. vierailujen ja koulun muun ohjelman ja yhteisten päällekkäisten projektien takia on ollut talossamme hyvin kiireistä ja koulupäivät sirpaleisia. Olin itse 3 päivää pois The Early Bird Gets The Word- varhennetun englannin kielen koulutuksessa ja senkin takia pakka on hieman sekaisin luokassani. Projekti pääsi alun alkaen myöhässä alkamaan, koska asian käsittely ja luvan (maksusitoumuksen saanti) koulun johdossa viipyi. Nyt on ollut kaksi oppilaiden arviointikeskusteluviikkoa ja olen tavannut jokaisen lapsen vanhemmat koulupäivän jälkeen . Olen kertonut projektista ja kysellyt kuvauslupia. Kaikilta en ole vieläkään saanut vastausta.

Sää on ollut pari päivää myrskyisä ja sateinen, emmekä senkään takia ole päässeet vielä kuvaamaan ipadeilla ulkona. Odottelen valokuvaaja, kuvataiteilija Joni Virtaselta vastausta, milloin hän ehtii tulla luokkaamme opettamaan kuvausta ja kertomaan ammatistaan. Vahvuuksia olemme käsitellet joka päivä eri oppiaineissa. ( Olen kuvataideopettaja, mutta myös perusopetuksen luokanopettaja, joten projektista olisi helppo tehdä kokonaisuus, jos ei olisi nyt niin paljon muuta opetusta rajoittavaa toimintaa koulussamme.

Viikko 42 on syyslomaviikko ja viikko 43 uimaopetusviikko, jolloin kävelemme joka päivä uimahallille uimaopetukseen ja takaisin, joten niillä viikoilla ei taideopetusta voi pitää. Toivottavasti saamme kuvat otetuksi ensi viikolla, ettemme jää projektista enempää jälkeen. Tahti tuntuu tälle integraatioluokalleni aika kiireiseltä. Jos olisi vain tämä projekti normaaliopetuksen tukena, suoriutuisimme aikataulussa, mutta nyt on tässä yhtälössä ollut liian monta muuttujaa. Pahoittelen!

Kaikesta huolimatta olemme projektista innoissamme ja on todella ihanaa tutustua australialaiseen kouluun projektin kautta. Kartasta olemme jo tutkineet, missä Bullin koululaiset fyysisesti ovat ja australian eläimiin mm.kenguruihin, vesinokkaeläimiin, vompatteihin ja nokkasiiliin tutustuimme ympäristöopin tunnilla.

Olemme myös ihastelleet sitä vauhtia, joilla nykyään saa ihan reaaliajassa yhteyden toiselle puolelle maapalloa. Rehtori mrs Paker lähetti Bullin koululle sähköpostia luokassamme ja sai samantien vastauksen! Kaikkein riemukkainta oli tutustua Bullin koulun lähettämiin kuviin ja kertomukseen projektin toteuttamisesta! ´Täällä sateen ja myrskyn keskellä totsesimme, että toisella puolella maailmaa onkin kesä! Onnittelemme Australiaa naisten keihäänheiton maailmanmestaruudesta. Keihäänheitto on aikaisemmin ollut meidän suomalaisten laji ja nyt te saitte mestaruuden! Great!

Tapaan vielä tänään australialaiset rehtorit toisen taideprojektini merkeissä. Teemme Kokkola 400v. juhlan kunniaksi rintamerkkejä paikallisessa ravintolassa illallisen jälkeen.

Lots of love,
Auli ja 2a

Love, Forgiveness, Bravery

Love, Forgiveness, Bravery

Hey!

We have gotten to know the strengths we identify and find within ourselves. The students were given three different strengths to tell about themselves to our Australian friends. On Tuesday, a large group of Australian principals also visited our class to present our project. We translated our strengths into English and included English texts in our pictures. We have a number of students with special needs in our classroom, so the above has been challenging and time-consuming. We still can't get out of photography because visits and the rest of the school program and common overlapping projects have made our house very busy and school days fragmented. I was 3 days away in The Early Bird Gets The Word Early English Training and that's why the pack is a bit messy in my class. The project started late due to delays in processing and obtaining permission (commitment) from the school management. Now it's been two weeks students' evaluation of the debate, and I have met with the parents after the school day for each child. I have told about the project and asking description permits. I still haven't got an answer from everyone.

The weather has been turbulent and rainy for a couple of days, and we haven't been able to shoot it on the ipads for a while either. I'm waiting for photographer, visual artist Joni Virtanen to answer when he will come to our class to teach photography and tell us about his profession. We deal with strengths every day in different subjects. (I'm an art teacher, but also basic education teacher, so the project would be easy to make a whole, if it were not now so much more restrictive teaching activities at our school.

Week 42 is Autumn Holiday Week and Week 43 is a swimming lessons week, where we go to the swimming pool every day for swimming lessons and back, so there is no art education in those weeks. We hope we get the pictures taken next week so we won't miss the project any more. The pace seems quite busy for my integration class. If only this project were to support normal education, we would be on schedule, but now there have been too many variables in this equation. I apologize!

Nonetheless, we are excited about the project and it is really wonderful to get to know the Australian school through the project. From the map, we've already explored where Bull's schoolchildren are physically located, and we've learned about Australian animals such as kangaroos, waders, waders and bumble bees in an environmental lesson.

We have also admired the speed with which you can now connect to the other side of the globe in real time. Principal Mrs. Paker emailed Bull's school in our classroom and received a reply immediately! The most joyful thing was to see the pictures sent by the Bulli School and the story of the project! 'Here in the midst of rain and storm, we said it was summer on the other side of the world! Congratulations to Australia on the world championship in women's spear throwing. Spear throwing has been our Finn's kind in the past and now you got the championship! Great!

I still meet Australian principals today for my second art project. We make Kokkola 400v. to celebrate the badges with a badge at a local restaurant after dinner.

Lots of love,
Auli ja 2a

Perseverance, Leadership Skills, Sense of Humour

Perseverance, Leadership Skills, Sense of Humour

The 2nd graders from Mäntykankaan koulun in Kokkola, Finland are making and sharing art with the 1st and 2nd graders from Bulli Public School in Bulli, Australia.

Artists from Australia make art from “Words that describe me”

2019, 8 years olds, 9 years old, Australia, Dear You Art Workshops, FinlandArlene TuckerComment

The students really enjoyed the first Dear You project. 

Firstly, we spoke about the word translation, and what it means to communicate verbally or visually over long distances. I showed the class a map of the world and showed them where Finland is, they were excited that our artworks will be travelling so far around the world. 

I showed the class some photographic portraits and discussed what the pictures are translating to a viewer. We got a little stuck on visual appearances, many of the responses were superficial, for example “tall, smiling, happy, sad”. I had to encourage them to look beyond the outward appearance and try to decipher what the person may be thinking. After this guidance some deeper thinking became apparent and the students commented that the people in the examples were “lonely, determined, excited, responsible”.

I then gave the sheet and asked them to write down “Words that describe me …”. I modelled a few examples on the board to assist with spelling. They first wrote down what words that they think about themselves, then I encouraged them to brainstorm, walk around the room and ask their peers what they think that they translate to the world around them.

We then spoke about photography and how we could translate these attributes into a photograph, we talked about using perspective, props, light and shade to communicate meaning to a viewer. We practised picking objects around the room (e.g. book, pencil, chair) to use as props, experimented with our body position to communicate a feeling (e.g. looking away from the camera, blocking our face with our hands, leaning into or away from the camera, etc).

I asked the class to prepare props and choose a site in which to have their picture taken. Once they were ready I took their photograph with the school’s digital camera. I invited them to either take the picture indoors or outdoors, I feel like this was a setback because the majority of the students outside choose to perform athletic tricks/moves/positions, rather than communicate an emotion or feeling like we had spoken about earlier. If I did this again I would ask them to create both an indoor picture and an outdoor picture. This strategy would produce improved results I feel.

Nell, choose to communicate “Sensitive”

Nell, choose to communicate “Sensitive”

I printed the photographs, the students cut them to size and glued them onto the sheets. I asked them to underline what single attribute of themselves they were attempting to translate to the viewer of the picture.

On the back of the sheet the students all wrote a short message to their “sister class” in Finland, “Hei”!

Regards,
Jeremy Gudze 

1/2G Classroom Teacher
Bulli Public School

Harvey, choose to communicate “Brave”

Harvey, choose to communicate “Brave”

The 2nd graders from Mäntykankaan koulun in Kokkola, Finland are making and sharing art with the 1st and 2nd graders from Bulli Public School in Bulli, Australia.

Oh my! Our first package has arrived!

2018, Finland, USA, 1st GradeArlene TuckerComment

1B class in Helsinki, Finland were soooo excited to have received such a big package full of fantastic greetings and pictures from their new friends! Most of the children in the class have not visited NYC yet so their friends’ description of what Manhattan, Brooklyn, and Queens are like gave more juice for the imagination than you can begin to imagine!

Everybody first had a go at reading their friend’s letter by themselves. I think that the kids were too excited to focus on the words! After everybody had read their letter they started their response. Some wanted to start by drawing a picture and others immediately wanted to answer their friend’s questions.

This was wonderful as we got to practice how to be conversational on paper. The questions the New Yorkers asked were just lovely! How many people live in Finland? What is the weather like? Do you have any pets? There was a range of questions, but what was also lovely was how open and sharing everybody was. What a welcoming start to a long distance friendship!

We read and responded to the letters at school and soon realized that this was also a great opportunity to involve the parents. The parents helped the kids write their responses and find out facts for the curious New Yorkers. For example, we learnt that there are more people living in NYC than all of Finland! I think the parents had fun finding all of this information with their child : ).

The package will be sent to USA first thing tomorrow morning. Keep your eyes peeled!

With love,
Arlene & 1B

The students in Grade 2 (7-8 years old) at NEST+m in NYC are making and sharing art with the Grade 1 students at Ressun peruskoulu (7-8 years old) in Helsinki, Finland.

The kids in NYC kick off their friendship with their new pen pals in Helsinki!

2018, 2nd Grade, 7 years old, 8 years olds, Finland, USAArlene TuckerComment

Amanda Sainsott and her class of 2nd graders from Manhattan, NY have started an exchange with Arlene Tucker and her 1st graders in Helsinki, Finland!

The letters were full of warmth, excitement, and unexpected details about themselves and where they live. Such great questions they asked! The students also included pictures they drew. We could catch a glimpse of what their homes look like and where they like to play.

Reading their letters made me want to go visit all the lovely parks, zoos, and experience the bustle of the city myself!

Let’s see where the conversation and collaboration will go!

The students in Grade 2 (7-8 years old) at NEST+m in NYC are making and sharing art with the Grade 1 students at Ressun peruskoulu (7-8 years old) in Helsinki, Finland.

One idea leads to another

2018, 2nd Grade, 8 years olds, 9 years old, China, FinlandArlene TuckerComment
IMG_20180608_133444.jpg

As the students in Taizhou listened to their friend's soundscapes their ideas started to grow. Here you can see how each mind map is unique and how we all interpret sounds, images, and emotions in different ways. Loving the translation process in these artworks!

Teachers Miss Wu Juehua and Lisa did an amazing job encouraging their students to be as creative, open, and experimental as they can be. Thank you!

The artists in Grade 2 (8-9 years old) at Taizhou Pheonix Primary School in Jiangsu, China are making and sharing art with the artists at Linguajoy (7-10 years old) in Helsinki, Finland.

Dear You at InSEA in June 2018!

2018, Events, Finland, InSEAArlene TuckerComment
I attended a printmaking workshop at Museum of Impossible Forms to make Dear You linoleum prints for InSEA conference in Helsinki. I will be happy to give you one when we meet!

I attended a printmaking workshop at Museum of Impossible Forms to make Dear You linoleum prints for InSEA conference in Helsinki. I will be happy to give you one when we meet!

The International Society for Education Through Art (InSEA) is a non-governmental organization and official partner of the United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization UNESCO). http://www.insea.org/

Continuing with their mission for "Advocacy, networking and the advancement of research and praxis in art education." this year's European regional InSEA Congress will be held from June 18.-21. 2018 at Aalto University Otaniemi Campus in Finland.

Dear You is honored to be holding a brainstorming session at this great event on June 20th at 11.30am. Welcome!

This year's main themes of the presentations are: 

  • Artistic and scientific collaborations
  • Contemporary artistic and art educational approaches to diversity and cultural changes
  • Digital and new materialist artistic and art educational practices and theories

There will be so many great presenters, speakers, and thoughts buzzing around art education. Learn more about the event and get your tickets here.

Thank you and hope to see you there!

XOXO
arlene

Thank you, Raine Vasquez, for your guidance and patience at the printmaking workshop! https://www.museumofimpossibleforms.com/

Thank you, Raine Vasquez, for your guidance and patience at the printmaking workshop! https://www.museumofimpossibleforms.com/

Kanelit and the Monkeys make art at MIF!

2018, 6 years old, Dear You Art Workshops, FinlandArlene TuckerComment
Kanelit (Cinnamons) and The Monkeys got together at Museum of Impossible Forms in Kontula, Helsinki to make art!

Kanelit (Cinnamons) and The Monkeys got together at Museum of Impossible Forms in Kontula, Helsinki to make art!

It is amazing that the Monkeys from Your School in Olari, Espoo and Kanelit from Päiväkoti Pihapirtti in Kontula, Helsinki got to meet in person after months of making and sharing art from a distance!!  What an exciting morning we had at Museum of Impossible Forms!

We first got into small groups of mixed artists from the two schools to listen to the sound art we had made for the previous art project.  This way they could meet and get to know each other by physically making art with each other!  Everybody was so open and kind with each other. 

The first part of this session's artistic process was listening to each other describe what they saw in the environment.  This brought immediate smiles to their faces as they heard their own voices and their friends' on the loud speakers.  The Cinnamon group made these recordings and The Monkeys made these.  As they listened to the recordings they could draw what they heard.  They could be more abstract or more literal with their drawings.  For example, some chose to draw the soundwaves of children laughing in the background and some drew snow and sun as they were mentioned in the recordings.  The artists were free to go in any direction they wish, but the awareness of connecting sound to thought to visual output was discussed. 

After some time of collective drawing, the possibility to collage and build with maps was introduced. Maps were chosen for their symbolic purpose as our artists live in different locations, but have come together to meet and create.  Simple 2D maps turned into 3D bridges, people, and tunnels.  I was so impressed with everybody's creativity!  Masterminds at work!

We closed the day by taking a long caterpillar walk to look at the artworks and made a circle where the artists could reflect on the morning and their experience.  It seemed that everybody really enjoyed meeting their friends and making collages together.  In the closing circle, they realized that they had more in common than their love for making art!  The topic of languages came up and they discovered that their friends from the other school could speak Somali, Russian, Albanian, Finnish, and English!  What an amazing bunch of young artists and teachers that encourage their creativity and help grow their confidence!

The Monkeys stayed at MIF to eat their lunch before hopping on the metro to head back to Espoo.  Marianne Niemelä, one of the artistic directors of MIF, came up with the great idea to make wristbands!  Naturally, these were a huge hit with the kids and now they all want to come back to make more!  Thank you, Marianne!

Thank YOU and Dear You wishes you all and happy happy summer! Hyvää kesää!

With love,
Arlene

The 6 year old artists at Your School in Espoo, Finland are making and sharing art with the 6 year old artists from Päiväkoti Pihapirtti in Helsinki, Finland.

In winter 2018 Dear You project in Kontula is supported by the Museum of Impossible Forms.

Finally we get to meet our art friends!

2018, 5 years old, 4 years old, Dear You Art Workshops, FinlandArlene TuckerComment
IMG_4486.JPG

Pippurit, Mantelit, and Tigers have been making art and sending it to each other since January 2018. Pippurit and Mantelit are from Päiväkoti Pihapirtti in Kontula, Helsinki and the Tigers are from Your School in Olari, Espoo. After months of getting to know each other, themselves, and their surroundings, they got to meet to have a morning of making art together!

At first, everybody was a bit confused about the other group.  Once we got inside and we heard Project 3 from the Pippurit and Mantelit and from the Tigers, everything started to come together. "Oh! That's my voice!" "I remember that!" "It was winter!".

We listened to the sound recordings we had made in March. As we listened, we could draw what we heard. After a while we introduced the possibility to collage using road maps of Finland.

One of the great things about this session was how listening to these recordings triggered many memories and ideas that we could then play off of each other in our small groups. For example, one of the groups started to think of boiled eggs as one of the recordings involved a bird. One artist drew snowflakes because at the time of the recording there was snow on the ground. Now it's spring time and everything is in bloom!

At the end of the session we had a mini-exhibition where everybody could display their artworks and tell about what they drew. Each small group was a mixture of the Pippurit, Mantelit, and Tigers. Everybody was so kind and welcoming to their new friends!

Thank you, Museum of Impossible Forms for hosting Dear You!

Have a great summer everybody!

With love,
Arlene

The 5 year old artists at Päiväkoti Pihapirtti in Helsinki, Finland are making and sharing art with the 5 year old artists from Your School in Espoo, Finland.

Draw or write what you hear

2018, China, FinlandArlene TuckerComment
IMG_5609.jpg

During the third project students were asked to listen to audio recordings from their friends in China. They were instructed to draw or write anything they heard that sounded like a word that was familiar to them. They could use Swedish, Finnish, and English words for the listening exercise. As we listened students, wrote words that they heard or that came to mind and drew pictures to accompany the words. When the listening exercises was over the students used mixed methods of collage and coloring to complete their images. Using bits cut from maps they created lines connecting their images to one another.  They really enjoyed listening to what their friends had to say. Thanks so much to our friends in China! We really enjoyed collaborating with you on this project!

Sincerely,
Rachel Kangas

The artists in Grade 2 (8-9 years old) at Taizhou Pheonix Primary School in Jiangsu, China are making and sharing art with the artists at Linguajoy (7-10 years old) in Helsinki, Finland.

Kaneleiden ryhmä kävi nauhoittamassa äänitallenteita!

2018, 6 years old, FinlandArlene TuckerComment
IMG_2118.JPG

(English below)

Kaneleiden ryhmä kävi nauhoittamassa äänitallenteita päiväkodin pihalla ja lähiympäristössä. Kohteina päiväkodin pihalla olivat kiipeilyteline, ulkokatos ja leikki siellä, päiväkodin lähimetsä, jossa oli puiden oksista tehty maja ja grillipaikka pöytineen ja penkkeineen. Lisäksi kohteena oli ympäristötaidepatsaat, jossa oli eri eläinten ylä- ja alaosia yhdisteltynä yhdeksi kokonaisuudeksi. Eskarit tykkäsivät osallistua omien kertomustensa äänittämiseen; he kertoivat vapaasti kohteistaan tai sitten heille annettiin avustavia kysymyslauseita kuten mikä tämä on? mitä sillä voi tehdä? jne.

Kanelit

+++

The Cinnamon group was making audio recordings of what they found around the daycare's yard and nearby surroundings. Around the grounds of the daycare were a climbing frame and an outdoor cabin to play. Nearby was the daycare's forest where there was a log house and a barbecue area with tables and benches. In addition, the point of our search was to find environmental art statues in which we could find the upper and lower parts of animals, which in the end, make a whole. The pre-schoolers liked to share their own stories and record them. They freely told about their discoveries or then they were given some questions to help guide their explorations. Some questions were "What is this?" "What can this do?"

The Cinnamons 

The 6 year old artists at Päiväkoti Pihapirtti in Helsinki, Finland are making and sharing art with the 6 year old artists from Your School in Espoo, Finland.

In winter 2018 Dear You project in Kontula is supported by the Museum of Impossible Forms.

The 6 year old artists at Päiväkoti Pihapirtti in Helsinki, Finland are making and sharing art with the 6 year old artists from Your School in Espoo, Finland.

In winter 2018 Dear You project in Kontula is supported by the Museum of Impossible Forms.

Taizhou Pheonix Primary School translate their environment!

2018, China, FinlandArlene TuckerComment

The children in our class enjoy sharing things with me very much. This is no exception, the school take three days off for the Chinese traditional Qingming festival (清明节). Qingming festival, it is spring back to the earth, people sweep the tomb, a young and old in the middle reaches of the nature, home conveniently fold a few branches and leaves bud of willow branches on his head, happy.

Also, some people specially during the Qingming festival to nature to enjoy and appreciate the vibrant spring scenery, watching the spring scenery. We Taizhou area in many places and dragon boat racing, dragon dance and other traditional activities, so most of the children choose and their parents to visit, observe all kinds of activities.

After returning from the holiday, many students shared their photos with the class. We sat together and talked to each other about the fun of the holiday and the beauty we enjoyed. Then find a quiet environment to record your feelings, easy to share with you.

Sincerely,
Miss Wu Juehua

The artists in Grade 2 (8-9 years old) at Taizhou Pheonix Primary School in Jiangsu, China are making and sharing art with the artists at Linguajoy (7-10 years old) in Helsinki, Finland.

油菜花. Rapeseed Flowers.

油菜花. Rapeseed Flowers.

The artists from Linguajoy translate their environment and Easter!

2018, Dear You Art Workshops, Finland, ChinaArlene TuckerComment
IMG_5420.jpeg

Our third Dear You project took place during the week leading up to Easter vacation. The students were asked to create a Easter eggs and while working they discussed their activities and what their environment looked like.

The first group was a bit shy but we discussed what we were going to say and even rehearsed saying it a few times before we created our recordings. The second group of students were very excited to describe their environment and discuss their families Easter traditions.  

Sincerely,
Rachel Kangas

The artists in Grade 2 (8-9 years old) at Taizhou Pheonix Primary School in Jiangsu, China are making and sharing art with the artists at Linguajoy (7-10 years old) in Helsinki, Finland.

I See You! Swedish students stop to take a closer look.

China, Finland, 7 years old, 8 years olds, 9 years old, 10 years oldArlene TuckerComment
IMG_5311.jpg

In a small classroom in Finland students stop, take a moment, and visually explore photos of kids attending school in China.  They see, if only for a few moments the visual characteristics and features of the child in the photograph. Using tracing paper the students traced the figures out of the photographs and onto a piece of paper. They added color to the students along with their own artistic touches. Throughout the process the students were encouraged to look closely at the photographs and asked; What did they see? Who is in the picture? What can you learn about them, what is the image telling you?  Once the drawing were completed I transcribed short letters from each artist to the child in the photograph. They explained short things about themselves such as their favorite foods and hobbies.

Now they eagerly await for the exchanging of artworks.

Sincerely,
Rachel Kangas

The artists in Grade 2 (8-9 years old) at Taizhou Pheonix Primary School in Jiangsu, China are making and sharing art with the artists at Linguajoy (7-10 years old) in Helsinki, Finland.

IMG_4102.JPG

The Monkeys translate their environment for their friends!

2018, 6 years old, Dear You Art Workshops, FinlandArlene TuckerComment
IMG_3979.JPG

Words have an amazing way of painting pictures in our minds!  The Monkeys have created sound pieces that will hopefully tell their friends in Kontula about where they are in Olari.  We started by exploring the environment and then as we were recording tried to catch as many details as we could to communicate them to our friends.

Kanelit, you can draw a picture based on our recordings!  Also, do you hear what is happening in the background?  The more you listen the more your visions grow.

Thank you for making art with us!

Sincerely,
Arlene, Sanna, Ben, and The Monkeys

The 6 year old artists at Your School in Espoo, Finland are making and sharing art with the 6 year old artists from Päiväkoti Pihapirtti in Helsinki, Finland.

IMG_3980.JPG

Tämä on kanssa aika hauska!

2018, 4 years old, 5 years old, FinlandArlene TuckerComment
IMG_1562 – kopio.JPG

(English below)

Talvi on jännää aikaa: välillä oli niin kylmä, ettemme päässeet ulos ja sitten hetkessä tuli suojasää. Pakkasella juostessa kenkämme narskui ja aurinko paistoi.

Suojasään jälkeen löytyi jäätä ja vettä. Loimme lunta ja rikoimme löytyneen jään, jään alta paljastui aarre: vettä!

Vettä ei voinut juoda, sitä varten on ruokavesi ja wichy-vesi. Onko vesillä eroja?

Terveisin,
Pippurit, Mantelit, Teija ja Satu

+++

Winter is an exciting time: at times it is really cold, so cold that we cannot go outside and then at times comes thawing of ice. When it is freezing, while walking there is crunching sounds and the sun shines.

After the thawing ice and water were found. We created snow and we broke the ice. Under the ice treasure was revealed: water!  

We cannot drink this water. We have water for food and mineral water. How do the waters differ?

Sincerely,
Pippurit, Mantelit, Teija and Satu

 

The 5 year old artists at Päiväkoti Pihapirtti in Helsinki, Finland are making and sharing art with the 5 year old artists from Your School in Espoo, Finland.

In winter 2018 Dear You project in Kontula is supported by the Museum of Impossible Forms.

The artists in China challenge realism!

10 years old, 2018, 3rd Grade, China, FinlandArlene TuckerComment

The creation has sought the views of the children. They thought that their own photos can be printed out and then they were able to discuss their appearance characteristics. They also could talk about their good characters, talented things even favourite clothes, habitual actions, preferred colors and so on.

There are two kinds of creation, one is to draw themselves, the other is to draw among each other.

Some children believed it can be realistic. They stuck photos on the window and keep papers above them to describe in detail. Some children could also exaggerate some features of their own such as a round face more round, big eyes bigger, even can express themselves with decorative techniques besides expressing some features they don’t have but want to own. For example, short hair girl painted her wanted long hair, lively become calm. In the process of painting, they devoted themselves to draw a variety of styles of themselves.

King regards,
Teacher Lisa and Miss Wu Juehua

The artists in Grade 3 (9-10 years old) at Taizhou Pheonix Primary School in Jiangsu, China are making and sharing art with the artists at Linguajoy (7-9 years old) in Helsinki, Finland.

The Tigers make sound art!

2018, 5 years old, FinlandArlene TuckerComment
IMG_3975.JPG

As the Tigers are telling what they see so many memories and feelings come up. Listen to their sound piece and you will be happily surprised!

They realized that there are so many different ways we can describe snow!  How do we describe air and sound?  This was challenging at first, but they did a great job trying to express their observations through words in Finnish and in English.

Sincerely,
Arlene, Floriin, Anna-Maria, and the Tigers

The 5 year old artists at Your School in Espoo, Finland are making and sharing art with the 5 year old artists from Päiväkoti Pihapirtti in Helsinki, Finland.

IMG_3974.JPG

Piirtään ja väritään!

2018, 6 years old, Finland, Pre-SchoolArlene TuckerComment
KanelitKuvia 033.JPG

(English below)

Kaneleiden eskarit tekivät innolla ja keskittyneesti ensimmäistä tehtävää, jossa piti The Monkeysin lähettämät kuvat jäljentää ja värittää omaksi taideteokseksi. Jäljentämisen ja värittämisen apuna käytimme leivinpaperia, jonka laitoimme kuvan päälle. Kuvan ja leivinpaperin laitoimme ikkunaa vasten, jotta näki ääriviivat, joita piirtää ja värittää. Lisäksi meillä oli piirtämiseen lyijykynät ja värittämiseen puuvärit. Saimme yhden aamupäivän aikana tehtyä kaikki taideteokset. Tässä kuvia prosessista. Kaikki Kanelit lähettävät paljon terveisiä The Monkeys –ryhmän lapsille ja aikuisille. Jäämme mielenkiinnolla odottamaan seuraavia taideteoksia.

+++

The Cinnamon preschoolers excitedly and with great concentration made their first project from which The Monkeys sent their woks. From those artworks we traced and colored in the picture to make our own artworks. We used baking paper to trace by putting the baking paper on top of the picture. We put the picture and the baking paper against the window so that we could see the outlines we would draw and color. We used colored pencils and crayons. We did everything in one morning. Here are the pictures of the process. All the Cinnamons send many warm hellos to the Monkey kids and adults. We look forward to the next artworks. 

The 6 year old artists at Päiväkoti Pihapirtti in Helsinki, Finland are making and sharing art with the 6 year old artists from Your School in Espoo, Finland.

In winter 2018 Dear You project in Kontula is supported by the Museum of Impossible Forms.

Upeita taideteoksia Päiväkoti Pihapirttista!

2018, 6 years old, Dear You Art Workshops, FinlandArlene TuckerComment
Paketti on saapunut! The package has arrived!

Paketti on saapunut! The package has arrived!

Hello! Beautiful thank you for your artworks, they were great! Here are our responses to your artworks :). Let's keep in touch! Kanelit/Eskarit/ Päiväkoti Pihapirtti.

Hello! Beautiful thank you for your artworks, they were great! Here are our responses to your artworks :). Let's keep in touch! Kanelit/Eskarit/ Päiväkoti Pihapirtti.

Monkeys tekivät suoraan taidenäyttelyn ystävänsä taideteoksista!
The Monkeys immediately made an art exhibition of their friends' artworks!

The 6 year old artists at Päiväkoti Pihapirtti in Helsinki, Finland are making and sharing art with the 6 year old artists from Your School in Espoo, Finland.

In winter 2018 Dear You project in Kontula is supported by the Museum of Impossible Forms.