Dear You Art Project

Mail Art + Pen Friends = Dear You Art Project

2nd Grade

"The Early Bird Gets The Word"

2019, 2nd Grade, FinlandArlene TuckerComment
Hello! Here are we in Mäntykangas School in Kokkola, Finland 2a. We would like to tell about ourselves with 3 words. We will take some photos for you with mirrors on Friday. The weather is so awful today and I am afraid, it is raining for a long.... anyways, lots of love.
— Auli Palosaari
Curiosity, Bravery, Perseverance

Curiosity, Bravery, Perseverance

Hei!

Olemme tutustuneet vahvuuksiin, joita itsessämme tunnistamme ja löydämme. Oppilaat saivat valita kolme erilaista vahvuutta, joilla haluavat kertoa itsestään australiaisille ystävillemme. Luokassamme vieraili tiistaina myös suuri joukko australialaisia rehtoreita, joille esittelimme projektiamme. Käänsimme vahvuudet englanniksi ja liitimme kuviimme englanninkieliset tekstit. Luokassani on useita tehostettua tukea tarvitsevaa lasta, joten jo tämä edellä mainittu on ollut haastavaa ja vienyt tavattoman paljon aikaa. Emme ole vieläkään päässet ulos valokuvaamaan, koska mm. vierailujen ja koulun muun ohjelman ja yhteisten päällekkäisten projektien takia on ollut talossamme hyvin kiireistä ja koulupäivät sirpaleisia. Olin itse 3 päivää pois The Early Bird Gets The Word- varhennetun englannin kielen koulutuksessa ja senkin takia pakka on hieman sekaisin luokassani. Projekti pääsi alun alkaen myöhässä alkamaan, koska asian käsittely ja luvan (maksusitoumuksen saanti) koulun johdossa viipyi. Nyt on ollut kaksi oppilaiden arviointikeskusteluviikkoa ja olen tavannut jokaisen lapsen vanhemmat koulupäivän jälkeen . Olen kertonut projektista ja kysellyt kuvauslupia. Kaikilta en ole vieläkään saanut vastausta.

Sää on ollut pari päivää myrskyisä ja sateinen, emmekä senkään takia ole päässeet vielä kuvaamaan ipadeilla ulkona. Odottelen valokuvaaja, kuvataiteilija Joni Virtaselta vastausta, milloin hän ehtii tulla luokkaamme opettamaan kuvausta ja kertomaan ammatistaan. Vahvuuksia olemme käsitellet joka päivä eri oppiaineissa. ( Olen kuvataideopettaja, mutta myös perusopetuksen luokanopettaja, joten projektista olisi helppo tehdä kokonaisuus, jos ei olisi nyt niin paljon muuta opetusta rajoittavaa toimintaa koulussamme.

Viikko 42 on syyslomaviikko ja viikko 43 uimaopetusviikko, jolloin kävelemme joka päivä uimahallille uimaopetukseen ja takaisin, joten niillä viikoilla ei taideopetusta voi pitää. Toivottavasti saamme kuvat otetuksi ensi viikolla, ettemme jää projektista enempää jälkeen. Tahti tuntuu tälle integraatioluokalleni aika kiireiseltä. Jos olisi vain tämä projekti normaaliopetuksen tukena, suoriutuisimme aikataulussa, mutta nyt on tässä yhtälössä ollut liian monta muuttujaa. Pahoittelen!

Kaikesta huolimatta olemme projektista innoissamme ja on todella ihanaa tutustua australialaiseen kouluun projektin kautta. Kartasta olemme jo tutkineet, missä Bullin koululaiset fyysisesti ovat ja australian eläimiin mm.kenguruihin, vesinokkaeläimiin, vompatteihin ja nokkasiiliin tutustuimme ympäristöopin tunnilla.

Olemme myös ihastelleet sitä vauhtia, joilla nykyään saa ihan reaaliajassa yhteyden toiselle puolelle maapalloa. Rehtori mrs Paker lähetti Bullin koululle sähköpostia luokassamme ja sai samantien vastauksen! Kaikkein riemukkainta oli tutustua Bullin koulun lähettämiin kuviin ja kertomukseen projektin toteuttamisesta! ´Täällä sateen ja myrskyn keskellä totsesimme, että toisella puolella maailmaa onkin kesä! Onnittelemme Australiaa naisten keihäänheiton maailmanmestaruudesta. Keihäänheitto on aikaisemmin ollut meidän suomalaisten laji ja nyt te saitte mestaruuden! Great!

Tapaan vielä tänään australialaiset rehtorit toisen taideprojektini merkeissä. Teemme Kokkola 400v. juhlan kunniaksi rintamerkkejä paikallisessa ravintolassa illallisen jälkeen.

Lots of love,
Auli ja 2a

Love, Forgiveness, Bravery

Love, Forgiveness, Bravery

Hey!

We have gotten to know the strengths we identify and find within ourselves. The students were given three different strengths to tell about themselves to our Australian friends. On Tuesday, a large group of Australian principals also visited our class to present our project. We translated our strengths into English and included English texts in our pictures. We have a number of students with special needs in our classroom, so the above has been challenging and time-consuming. We still can't get out of photography because visits and the rest of the school program and common overlapping projects have made our house very busy and school days fragmented. I was 3 days away in The Early Bird Gets The Word Early English Training and that's why the pack is a bit messy in my class. The project started late due to delays in processing and obtaining permission (commitment) from the school management. Now it's been two weeks students' evaluation of the debate, and I have met with the parents after the school day for each child. I have told about the project and asking description permits. I still haven't got an answer from everyone.

The weather has been turbulent and rainy for a couple of days, and we haven't been able to shoot it on the ipads for a while either. I'm waiting for photographer, visual artist Joni Virtanen to answer when he will come to our class to teach photography and tell us about his profession. We deal with strengths every day in different subjects. (I'm an art teacher, but also basic education teacher, so the project would be easy to make a whole, if it were not now so much more restrictive teaching activities at our school.

Week 42 is Autumn Holiday Week and Week 43 is a swimming lessons week, where we go to the swimming pool every day for swimming lessons and back, so there is no art education in those weeks. We hope we get the pictures taken next week so we won't miss the project any more. The pace seems quite busy for my integration class. If only this project were to support normal education, we would be on schedule, but now there have been too many variables in this equation. I apologize!

Nonetheless, we are excited about the project and it is really wonderful to get to know the Australian school through the project. From the map, we've already explored where Bull's schoolchildren are physically located, and we've learned about Australian animals such as kangaroos, waders, waders and bumble bees in an environmental lesson.

We have also admired the speed with which you can now connect to the other side of the globe in real time. Principal Mrs. Paker emailed Bull's school in our classroom and received a reply immediately! The most joyful thing was to see the pictures sent by the Bulli School and the story of the project! 'Here in the midst of rain and storm, we said it was summer on the other side of the world! Congratulations to Australia on the world championship in women's spear throwing. Spear throwing has been our Finn's kind in the past and now you got the championship! Great!

I still meet Australian principals today for my second art project. We make Kokkola 400v. to celebrate the badges with a badge at a local restaurant after dinner.

Lots of love,
Auli ja 2a

Perseverance, Leadership Skills, Sense of Humour

Perseverance, Leadership Skills, Sense of Humour

The 2nd graders from Mäntykankaan koulun in Kokkola, Finland are making and sharing art with the 1st and 2nd graders from Bulli Public School in Bulli, Australia.

The kids in NYC kick off their friendship with their new pen pals in Helsinki!

2018, 2nd Grade, 7 years old, 8 years olds, Finland, USAArlene TuckerComment

Amanda Sainsott and her class of 2nd graders from Manhattan, NY have started an exchange with Arlene Tucker and her 1st graders in Helsinki, Finland!

The letters were full of warmth, excitement, and unexpected details about themselves and where they live. Such great questions they asked! The students also included pictures they drew. We could catch a glimpse of what their homes look like and where they like to play.

Reading their letters made me want to go visit all the lovely parks, zoos, and experience the bustle of the city myself!

Let’s see where the conversation and collaboration will go!

The students in Grade 2 (7-8 years old) at NEST+m in NYC are making and sharing art with the Grade 1 students at Ressun peruskoulu (7-8 years old) in Helsinki, Finland.

One idea leads to another

2018, 2nd Grade, 8 years olds, 9 years old, China, FinlandArlene TuckerComment
IMG_20180608_133444.jpg

As the students in Taizhou listened to their friend's soundscapes their ideas started to grow. Here you can see how each mind map is unique and how we all interpret sounds, images, and emotions in different ways. Loving the translation process in these artworks!

Teachers Miss Wu Juehua and Lisa did an amazing job encouraging their students to be as creative, open, and experimental as they can be. Thank you!

The artists in Grade 2 (8-9 years old) at Taizhou Pheonix Primary School in Jiangsu, China are making and sharing art with the artists at Linguajoy (7-10 years old) in Helsinki, Finland.

Stirring the imagination!

2017, 2016, 2nd Grade, Finland, RussiaArlene TuckerComment
Artworks from the artists at Кепская школа им. Ортье Степанова (Kepa School) in Karelia, Russia

Artworks from the artists at Кепская школа им. Ортье Степанова (Kepa School) in Karelia, Russia

We received wonderful works from Russia and many of the class in SVK were inspired by them. This time we did the environment and the means of transportation. Children made their means of transportation and the environment. The work from Russia ( underground mine and diamonds) stirred kids imagination. Many did the imaginative diamond world as their destination.

The artists from 2B at Suomalais-venäläinen koulu are making and sharing art with the artists from Кепа школу (Kepa School) in Karelia, Russia.

From Candy Land Finland to Karelia!

2016, 2nd Grade, 8 years olds, Finland, RussiaArlene TuckerComment

Hi Arlene! Yesterday we did the workshop in SVK with 2b class. I think everyone was interested in mobiles. I showed them the mobiles the Karelian kids made. There wad no letter from Russia. I think our workshop went fluently because everyone could make their favorite character in the environment that they like.

Everybody had different approaches to their environment. A few girls drew their favorite pets or just animals and the environment was candy land. Some drew magic land without characters, I thin there was Rapunzel and her tower in one drawing. Many drew animation and game characters.

Kristina Laine

The artists from Кепская школа им. Ортье Степанова (Kepa School) in Karelia, Russia are making and sharing art with the artists from 2B at Suomalais-venäläinen koulu.

Finnish Russian School shares with Russia!

2016, 8 years olds, 2nd Grade, Dear You Art Workshops, Dear You Workshop Leader, Finland, RussiaArlene TuckerComment

Today we had a workshop with SVK 2B class

Children were very interested in works they received from Russia. In our workshop kids drew home and things that relate to the topic. Boys were fast and did not want to engage with the scratching technique for too long, girls were more precise. I think they did very well and even talked about their works. So this is the result.

The photo where  pictures are  hanging on the wall is the one where we talk about the works we received. 

Kristina Laine

The artists from 2B at Suomalais-venäläinen koulu are making and sharing art with the artists from Кепа школу (Kepa School) in Karelia, Russia.

The perfect picnic!

2016, 2nd Grade, Dear You Art Workshops, Collective Art, Finland, USAArlene TuckerComment

How happy we were when the table cloth arrived! It is a beautiful piece – and the fish is so appropriate because here we love fish and Siglufjörður is famous for fish industry (herring industry) in the past. And also now, although we don´t fish herring still. We have already had picnic twice and used that beautiful tablecloth, as you can see on the pictures. It was quite a good idea to have the names of the kids on the cloth, then their friends could sit at the „right“ place.

All the projects in the Dear you work have been inspiring and brought out creative thinking – good for both children and teachers. We would be happy to take part next year, it would be better not to start in August/Sept. .... maybe January would be good for us like this year. Tomorrow is the last day of school for the kids, but teachers will be working until 9th of June.

Thank you Kathleen and Arlene!

All the best,
Halla and Guðný.

The 1st and 2nd graders at Grunnskóli Fjallabyggðar in Siglufjörður, Iceland are making and sharing art with the 2nd graders at Amy Parks Heath Elementary School in Heath, Texas.

Come out for a picnic with us!

2016, 2nd Grade, Dear You Art Workshops, Iceland, USA, 1st GradeArlene TuckerComment

Now we have almost finished the table cloth, the gift to our friends in Texas. The kids are so proud of their work! We had a lot of fun doing the project „Come have a bite to eat with me“, and the kids liked thinking that their friends abroad would go out for a picnic using the table cloth that was made here in Iceland. Ithas lively, happy colours as we would like to feel when we go out together and have a good meal!

On Wednesday, we will have a school exhibition where the kids are showing their work to their parents and inhabitants of our town are invited. We really want to have the cloth there for them to introduce this wonderful project to them. After that we will send it to you.

Best wishes to you all,
Halla and Guðný

The 1st and 2nd graders at Grunnskóli Fjallabyggðar in Siglufjörður, Iceland are making and sharing art with the 2nd graders at Amy Parks Heath Elementary School in Heath, Texas.

A beautiful place for your meal!

2016, 2nd Grade, Collective Art, Dear You Art Workshops, Dear You Workshop Leader, Iceland, USAArlene TuckerComment

Printmaking and putting it to use is not only fun, but so rewarding for everybody. In this case, the Texans' friend in Iceland will enjoy their food even more when looking at such lovely designs!

Kathleen Finan and her group of 2nd graders at Amy Parks Heath Elementary School in Heath, Texas are making and sharing with the 1st and 2nd graders at Grunnskóli Fjallabyggðar in Siglufjörður, Iceland.

Abstract paintings from Texas

2016, 2nd Grade, Dear You Art Workshops, Iceland, USAArlene TuckerComment

We enjoyed creating our abstract painting, without using a brush, while listening to music. We were unable to walk around and find natural items to paint with so I put out drinking straws, Q-tips, and wooden popsicle sticks to paint with.  We listened to the music then I demonstrated a few ways to use our new painting tools. The children had a fun time listening to the music and painting.

Kathleen Finan

The 2nd graders at Amy Parks Heath Elementary School in Heath, Texas are making and sharing with the 1st and 2nd graders at Grunnskóli Fjallabyggðar in Siglufjörður, Iceland.

Imagining noises : )

2016, 2nd Grade, Dear You Art Workshops, Estonia, AustriaArlene TuckerComment

Dear you!

I send you a few pictures from our march-project.

It is not as you told us to do, because we had such a rainy weather and we could not go out and pick up some things from nature.

So we talked about things we hear, when we are in different surroundings. In nature we hear birds, the rain, the trees and a lot of animals. In town we hear a lot of people going and talking, a lot of cars. When we are at home, in our bed, we hear the cars from the street, the family talking, the rain on the window.

So you will see, it isvery interesting to see the pictures and you can imagine by yourself the noises.

Hope you are fine and we wish you happy easter!

Best,
Simone 

Simone Zobl and her second graders from Evangelischen Volksschule am Karlsplatz in Vienna, Austria are making and sharing art with Aili Vassil and her group of second graders from Mooste Põhikool in Mooste, Estonia.

After the storm in Siglufjörður...

2016, 2nd Grade, 8 years olds, Dear You Art Workshops, Iceland, USAArlene TuckerComment

The day after a big storm in Siglufjörður we went out to see what the wind had brought us. The ground had been all white the previous days because it had been snowing every day for many days. But that morning the snow was not white, it was covered with pine needles and branches from trees and all kind of stuff that the kids picked up. When they were painting they were thinking of the sound of the storm which brought us all this. We had all kinds of sounds, whispering, whistling, banging and heavy/vigorous sounds.

Below are pictures of the artist's work and also one picture taken before the storm, where the kids in 1-4th grade are outside by their snow-fort. As you can see spring has not come here yet, though we have had good weather the last days.

By, by Halla and Gyðný

The 1st and 2nd graders at Grunnskóli Fjallabyggðar in Siglufjörður, Iceland are making and sharing art with the 2nd graders at Amy Parks Heath Elementary School in Heath, Texas.

From Iceland to Texas, with love!

2016, 2nd Grade, 1st Grade, Dear You Art Workshops, Iceland, USAArlene TuckerComment

Here are pictures of the work, tomorrow the books will be sent to Texas.  The kids have had much fun doing the books. They introduced their book to the class, keeping it a secret which food they had chosen. The class was guessing and they were very excited, and in the end the secret came out.

Thank you for giving us the opportunity to take part in this, and it is also great to see it on Facebook.

Love, Halla and Guðný

The 1st and 2nd graders at Grunnskóli Fjallabyggðar in Siglufjörður, Iceland are making and sharing art with the 2nd graders at Amy Parks Heath Elementary School in Heath, Texas.

Looking very closely to find...

2016, 2nd Grade, Dear You Art Workshops, USA, IcelandArlene TuckerComment

My students used magnifying glasses to find interesting patterns on their hands and arms. We all made heart shape finger prints to see the different line patterns on our thumbs. Then I let them lose to create a mask with patterns they found on their body.  

Kathleen Finan

The 2nd graders at Amy Parks Heath Elementary School in Heath, Texas are making and sharing with the 1st and 2nd graders at Grunnskóli Fjallabyggðar in Siglufjörður, Iceland.

Having fun on Kadripäev and Mardipäeav!

2016, 2nd Grade, 8 years olds, Dear You Art Workshops, Estonia, Austria, HolidaysArlene TuckerComment

The January Project was fun. In Estonia we have the days "Kadripäev" and "Mardipäeav" where we make masks. The children wanted to immediately start to draw. They were looking for patterns on their skin and clothes. Fortunately, the children were wearing very colorful
clothing and the masks are completed soon. It was a great idea.

Aili Vassil


The 8 year old artists from Mooste Põhikool in Mooste, Estonia are making and exchanging art with the 8 years from Evangelischen Volksschule am Karlsplatz in Vienna, Austria.

Pencils dots piece together wonder

2nd Grade, 8 years olds, Estonia, AustriaArlene TuckerComment

Hallo,

At the beginning children made a variety of exercises. For example, how can a pencil dot and line can make art.  Then using those skills, we drew nature we would we want to see by looking out the window in Mooste.

Aili Vassil

The 8 year old artists from Mooste Põhikool in Mooste, Estonia are making and exchanging art with the 8 years from Evangelischen Volksschule am Karlsplatz in Vienna, Austria.

Vienna in autumn looks like a magical place to be!

2015, 2nd Grade, Dear You Art Workshops, Austria, EstoniaArlene TuckerComment

Hello!

In Vienna, we had autumn when we were doing the pictures. Trees have beautiful colours, apples are falling down, it is getting cold. So the kids made pictures from our season outside. They had a lot of good and funny ideas to show this! :) You will see it in the pictures!

Hope you are all fine!

Best wishes,
Simone

The 7-8 year old artists from  Evangelischen Volksschule am Karlsplatz in Vienna, Austria are making and exchanging art with the 8 years from Mooste Põhikool in Mooste, Estonia.

There's a warm spot for everybody

2015, 2nd Grade, Austria, Dear You Art Workshops, EstoniaArlene TuckerComment

Dear Arlene!

Our post is on the way to Estland!

It was really funny to see what children are producing with the new theme.

There are different places where they feel good. Some of them love to be in nature or with animals, some of them only love to be at home.

But have a look and you will see nice and funny places to be!! :)

Best wishes from Vienna!

Simone Zobl

Simone Zobl and her group of second graders from Evangelischen Volksschule am Karlsplatz in Vienna, Austria are making and sharing art with Aili Vassil and her group of second graders from  Mooste Põhikool in Mooste, Estonia.